Domů » Nabídka služeb » Elektro stavební dozor

Svěřte svůj projekt profesionálům

Elektro stavební dozor

Nabízíme Vám stavební dozor profesí elektro – silnoproudých i slaboproudých instalací. Realizujete projekt a nerozumíte profesi elektro a potřebuje poradit, posoudit, zda je projekt i realizace v pořádku?

Nabízíme Vám služby stavebního dozoru profesí elektro v tomto rozsahu:

 • Posouzení návrhů zhotovitele na změny a odchylky vůči PD
 • Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty nebo nezhoršují parametry stavby
 • Projednání dodatků a změn vyplývajících ze skutečnosti, které nebyly při projektové přípravě známy
 • Spolupráci stavebního dozoru se zhotovitelem při provádění stavby
 • Spolupráci stavebního dozoru a zhotovitele při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • Účast stavebního dozoru na kontrolních dnech stanovené před realizací stavby
 • Kontrola vedení stavebních a montážních deníků
 • Kontrolu všech nákladů stavby v průběhu realizace a před jejím dokončením
 • Kontrola dodržování harmonogramu výstavby a dodržování ustanovení smluvních podmínek jednotlivých dodavatelů stavby
 • Zajištění kompletní fotodokumentace výstavby
 • Zajištění nezbytné komunikace s dotčenými orgány a stavebním úřadem
 • Kompletace potřebných dokladů pro předání stavby (protokoly o zkouškách, revizní zprávy, osvědčení o certifikaci výrobků, atd.)
 • Kompletace potřebných dokladů ke kolaudaci stavby 
 • Vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování zhotoviteli stavby v dohodnutých termínech
 • Kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby

Co Vám naše spolupráce přinese:

 • Úspora nákladů při realizaci projektu
 • Realizace projektu dle platných ČSN EN a především bezpečné provedení instalace
 • Ponechání zodpovědnosti na dodavateli s adekvátními požadavky objednatele
 • Splnění Vašeho očekávání na kvalitu elektrické instalace, její plnou funkčnost a spolehlivost
 • Jednoznačné rozhraní dodávek a konečné instalace
 • Plnou podporu při reklamaci a jejího uplatnění
 • Dosažení maximální kvality v rozsahu Vámi objednaného díla
 • Kompletní certifikaci instalace včetně předávací dokumentace a potřebných revizních zpráv

 

Z

Odborný dohled

Z

Zajištění komunikace s úřady

Z

Úspora nákladů při realizaci projektu

Z

Realizace dle platných ČSN EN a bezpečné provedení instalace

let praxe

let na trhu

projektů na zelené louce

Napište si o nezávaznou konzultaci

Rychlá poptávka

Contact Us